Тиждень іноземних мов

Вивчення іноземної мови в сучасному світі - це одна з найважливіших складових сучасної успішної людини. Сьогодні мільйони людей в усьому світі вивчають іноземні мови. Знання іноземних мов свідчить про всебічний розвиток особистості, розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого народу. Людина, яка вивчає іноземну мову, у той же час знайомиться з культурою країни, її літературою, історією і географією. Крім того, іноземна мова допомагає краще пізнати свою власну. Як казав відомий німецький письменник Вольфганг Гете: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної».
На виконання річного плану та плану роботи методичного об'єднання вчителів іноземних мов, наказу по закладу №5 від року «Про організацію та проведення Тижня іноземних мов у 2020/2021 навчальному році», з метою розширення знань учнів з іноземної мови, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення учнів до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи зі школярами різних вікових категорій та забезпечення надання якісних освітніх послуг в період з 05 по 10 жовтня 2020 року у закладі пройшов тиждень іноземних мов.
Мета проведення тижня - формування комунікативної компетентності учнів
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання.
- розширення світогляду учнів, узагальнення і систематизація знань, підвищення рівня мотивації до вивчення англійської мови;
- формування таких якостей особи як толерантність, уміння працювати в команді, поважати думку товариша, уміння слухати, уміння ставити і досягати поставленої мети;
- розвиток творчих здібностей учнів, пам'яті, уваги.