Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування комунального закладу «Вінницький ліцей № 20»
Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні - важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Лідери формують активну громадську позицію, яка сприяє розвитку учнівської молоді нашої школи. Саме така модель учнівського самоврядування сприяє вироблення в учнів певних якостей, а саме: відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо; принциповість - уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих; самостійність: готовність залежно від конкретних умов знаходити вірне рішення, долати труднощі; творче ставлення до дійсності; вміння виявити ініціативу.
Саме така молодь входить до Президентської ради (уряду учнівського самоврядування) комунального закладу «Вінницький ліцей № 20». Учнівське врядування закладу здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту ліцею та учнівського врядування.
Мета учнівського самоврядування: Залучення учнів закладу до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості, реалізація учнівських ініціатив та співпраця із вчительським колективом.
Завдання учнівського самоврядування:
  • участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
  • підготовка та проведення акцій, конкурсів, творчих звітів, змагань;
  • забезпечення дисципліни, організація чергування в закладі, у класах;
  • організація дозвілля на перервах;
  • проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
  • організація роботи із збереження майна ліцею.
  • організація роботи по благоустрою території;
  • контроль за відвідуванням учнями закладу;
  • організація та проведення семінарів, лекцій, тренінгів та інших навчальних занять, спрямованих на всебічний розвиток вихованців ліцею;
  • забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил;
  • формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя ліцею, оволодівати наукою управління.
  • сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
  • співпраця учнів із батьківським та вчительським колективами.
Структура учнівського самоврядування:
  • Президент учнівського самоврядування
  • Прем'єр-міністр
  • Міністр внутрішніх справ
  • Міністр освіти
  • Міністр культури
  • Міністр охорони здоров'я і спорту
  • Міністр засобів масової інформації
  • Міністр екології
  • Міністр праці та соціального захисту
  • Міністр краєзнавства і національного відродження
  • Міністр роботи з молодшими школярами
  • Міністр юстиції
Президент учнівського самоврядування закладу
Анна Кушнір
Прем'єр-міністр учнівського самоврядування закладу
Юрій Федоренко
Міністерство внутрішніх справ
Міністр - Павло Бондаренко

Основні напрямки діяльності:
• здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку закладу;
• веде документацію Президентської ради;
• здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, чергування, дотримання Статутних вимог у ліцеї та за його межами, профілактичну роз'яснювальну роботу, чергування на заходах.

Міністерство освіти
Міністр - Ірина Дремко
Основні напрямки діяльності:
• здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
• організовує консультаційну допомогу з предметів;
• бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
• контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

• веде боротьбу з пропусками уроків.

Міністерство юстиції
Міністр - Назар Шрамович

Основні напрямки діяльності:
• здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
• забезпечує захист прав та інтересів учнів;
• контролює дотримання учнями Статуту ліцею (Правил для учнів);
• виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України»;
• проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень.

Міністерство праці та соціального захисту
Міністр - Дмитро Куделіч

Основні напрямки діяльності:
• здійснює профорієнтаційну роботу в школі, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;
• виховує готовність жити й діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;
• піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих; дбає про збереження шкільного майна;
• організовує проведення трудових операцій, десантів.

Міністерство культури
Міністр - Олександра Мазур
Основні напрямки діяльності:
• організовує естетичне виховання;
• організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей за «круглим столом», оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів;
• розвиває творчі здібності вихованців ліцею шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях, учнівських об'єднаннях, творчих групах за інтересами;
• оформляє альбоми до пам'ятних дат, традиційних свят у закладі;
• залучає дітей до народної творчості, національної культури;
• здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах.
Міністерство краєзнавства і національного відродження
Міністр - Анна Смертюк
Основні напрямки діяльності:
• організовує пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу, вивчає традиції та звичаї українського народу;
• долучає дітей до народної творчості, вивчення культурно-духовного життя Вінниччини, України;
• сприяє відродженню національної культури.
Міністерство засобів масової інформації
Міністр - Аріна Поліщук

Основні напрямки діяльності:
• забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
• розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини ліцею, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами та організаціями;
• розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;
• сприяє підвищенню інтересу дітей до життя закладу;
• виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов'язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

Міністерство охорони здоров'я і спорту
Міністр - Артем Мандибура
Основні напрямки діяльності:
• забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров'я;
• формує навички здорового способу життя;
• пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
• залучає учнів та батьків до спортивно-масової, туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи;
• організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я;
• проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
• забезпечую розробку та організацію туристичних заходів;
• організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі та туристичні заходи.
Міністерство роботи з молодшими школярами
Міністр - Анастасія Щербацька
Основні напрямки діяльності:
• організовує змістовне дозвілля учнів початкових класів;
• здійснює шефську роботу.
Міністерство екології
Міністр - Дмитро Будикін
Основні напрямки діяльності:
• здійснює контроль за санітарним станом, озелененням класів і приміщення ліцею в цілому;
• охороняє довкілля;
• слідкує за чистотою учнів і їх зовнішнім виглядом;
• контролює участь учнів в проекті «Кліматичні краплі».
Accessibility menu
Contrast settings
Rozmiar czcionki
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings