Організація педагогічної інтернатури в закладі загальної середньої освіти здійснюється на підставі нормативно-правових документів:

📄 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

📄 Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2021 № 1128 «Про затвердження Положення про педагогічну інтернатуру», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 р. за №1670/37292.

Відповідно до Положення про педагогічну інтернатуру особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника - інтерни, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Педагогічна інтернатура:

👉 організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника;

👉 має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника.

Зокрема це:

✅ супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого

педагогічного працівника (педагога-наставника);

✅ різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

У закладі освіти педагогом-наставником спільно з інтерном укладається Програма педагогічної інтернатури - документ, який передбачає комплекс заходів щодо забезпечення формування та/або розвитку компетентностей, рівня педагогічної майстерності, та затверджується наказом керівника закладу освіти.

Accessibility menu
Contrast settings
Rozmiar czcionki
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings